ماموریت شرکت
شرکت خدمات صنعتی تراكتورسازي ايران (I.T.I.S.CO ) مأموریت دارد در زمينه هاي توليد قطعات استراتژیک تراکتور ، تولید ماشین آلات عمرانی و راه سازی ،طراحی و ساخت ابزارآلات مخصوص، تولید و توزیع حامل های انرژی، توسعه زیر ساخت های تاسیساتی مجتمع تراكتور سازي ايران و انجام پروژه های خاص صنعتی فعاليت نمايدكه اين فعاليتها عمدتاً در راستاي سياستهاي گروه صنعتي تراكتورسازي ايران و براي تامين نيازهاي استراتژيك آن و همچنين تامين نياز بازار قطعات يدكي تراكتور در داخل كشور و صادرات به كشورهاي هدف  انجام مي پذيرد.