آرمان شرکت :

شركت خدمات صنعتي تراکتورسازي تبريز سازماني است يادگيرنده و پويا با توان رقابت در عرصه كسب و كار جهاني ، بدون رقيب در داخل کشور و بهره‌مند از نيروي انساني خلاق، متعهد و بالنده.